Цони Найденов

Земеделие и хранителна промишленост
Агрохомеопат, консултант по природно земеделие
Добрич

Цони Найденов е дипломиран агрохомеопат, иноватор, изследовател и консултант по природно земеделие. Отдаден изцяло на каузата да промени подхода при отглеждането на всякакви култури чрез трайни, систематични и икономически практични решения, той не само развива собствен метод за анализиране с цел по-лесно и бързо откриване на първоизточника на проблемите, но също така в свободното си време споделя знанията и опита си чрез напълно безплатни предписания.