Христина Чопарова

Социална политика
Журналист
София

Христина Чопарова създава специализирания сайт „Ние ви чуваме”  за хора със слухови дефицити. Понастоящем е журналист на свободна практика. Пише на английски език за сайта Medium. Автор е на научен труд „Новото в новата журналистика: Труман Капоти и Норман Мейлър”.