Теодор Василев

Образование
Образователен експерт и иноватор
Пловдив

Теодор Василев е обучител, инструктор, сугестопед, антрополог. През 2009 г. Теодор става първият лидер в България на Международната награда на херцога на Единбург – водеща програма за личностно развитие, неформално образование и обучение, чрез преживяване в света.

През 2011 г. се сбъдва още една голяма негова мечта, да стане сугестопедичен преподавател обучен лично от проф. д-р Георги Лозанов. Това му дава онова съзряване в сферата на педагогиката и преподаването, което можеш да получиш само от един велик учител.

През 2012 г. заедно с екип от преподаватели започва дързък експеримент в сферата на училищната сугестопедия. Заедно със сугестопедагози и учители в две столични училища с преобладаващо ромски ученици те преработват всички учебни предмети по методиката на резервопедията. През 2013 г. когато завършват работата си те са обучили 18 учители, реинтегрирали отново в училище 65 ученици. През 2013 г. е поканен от гражданската инициатива „Направи училище“ да консултира процеса на създаване на алтернативна форма на образователна институция.