Сърнела Воденичарова

Регионално развитие
Журналист
София

Сърнела Воденичарова е един от двигателите за разкриване на договорите за 6-те най-големи концесии в България за добив на подземни богатства. Работи за информиране на обществото и спиране на ТТИП и СЕТА – споразуменията между ЕС и САЩ и ЕС и Канада, които узаконяват господството на корпорациите над народите. Една от инициаторките на каузата „Възраждане на Българското село“