Стефан Чолаков

Гражданско общество
Създател е на инициативата “Ако си дал”
София

Създател е на инициативите “Ако си дал” и “Хладилник за бедни”, чиято цел е непотребната храна от домакинствата и ресторантите да достига до нуждаещите се хора от улицата.