Стела Николова

Правосъдие
Юрист
Варна

Стела Николова е юрист, човек със силно изразена гражданска позиция.