Соня Янкулова

Правосъдие
Съдия
София

Соня Янкулова получи най-много гласове от журналистите сред общо 11-те индивидуални и трите колективни номинации за „Юрист на годината“ през 2015г.
Тя е съдия във Върховния административен съд от много години и опитът и знанията, които има ще са изключително полезни за гарантиране на правосъдието и създаване на усещане за справедливост в обществото.