Роман Кендеров

Природни ресурси и води
Граждански активист
София

През август 2013 г. един българин – Роман Кендеров, активист и организатор на протести срещу ограбващите договори за добив на ценни метали – иска от Министерство на икономиката информация за договорите на България с концесионерите на подземни богатства: злато, мед, сребро, платина, германий, молибден, волфрам, кадмий и още 40 метала. Министерството отказва достъпа, оправдавайки се с отказа на концесионерите да разкрият договорите. Роман завежда дело срещу този отказ.

На 14 март 2014 година Административният съд в София решава, че договорите за златните концесии са от обществен интерес и Министерството е длъжно да ги разкрие.

Роман бе човекът, бил камбаната, когато временното правителство 2014 г. тихичко опита да даде Добруджа на газова компания за безразборно дупчене. Благодарение на неговата последователност, хората успяха да осъдят и отменят министерското решение. Така спасиха Добруджа поне на онзи етап. И нещо повече – дадоха пример как МОГАТ да станат нещата, а не как не могат.