Нина Топалова

Гражданско общество
Основател на Сдружение „Моята България"
Извън България

Нина Топалова в качеството си на секретар на Българската община в Република Молдова фактически организира и регулира цялата информационна  дейност между българските организации в Молдова. Тя координира цялата  международна дейност на българската общината в гр. Кишинев. През 2017г. е избрана за зам. председател на  Световния  Парламент на българите.

Работи като главен счетоводител в голяма компания в гр. Кишинев, Молдова.