Мариана Пейчева

Социална политика
Учител
Велико Търново

Мариана Пенчева завършва „Социална философия” във ВТУ “Кирил и Методий“ и през 2010 г. получава Академичната награда на община Велико Търново. След като завършва следването си, започва работа в училището с пансион в дряновското село Гостилица.

Там се сблъсква със съдбите на десет деца от крайно бедни семейства, които са оставени в пансиона от родителите си за седмична грижа. Младата жена бързо се превръща в любимата учителка на децата, които започват да гледат на нея като на своя втора майка. Тя не само ги учи, но ги и възпитава и им дава пример как да живеят като достойни българи.

През 2014 г. училището и пансионът са затворени и децата трябва да се върнат при семействата си, които нямат средства да и отглеждат. 28-годишната учителка обаче решава, че ще се бори със зъби и нокти, за да си ги запази и да не допусне изграденото с толкова труд и търпение да пропадне.

„Реших, че не може и не бива да бъдат оставени тези умни и талантливи деца да пропаднат и да живеят с ограбено детство и да останат на улицата, където животът им ще бъде провален. Реших, че ще ги взема при себе си и ще се боря за тях, за правото те да имат нормално и щастливо детство, да живеят при нормални семейни условия да се изучат, да си поемат всяко по своя собствен път в живота и да се реализират успешно”, споделя днес Мариана.

Днес в апартамента си във Велико Търново, Мариана Пенчева отглежда девет деца: пет момчета и четири момичета на възраст от 11 до 17 години.