Игнат Раденков

Инфраструкура и комуникации
Строител
Варна

Игнат Раденков е роден е през 1938 г. в с. Свидня, Софийско. Семейството му се премества в гр. Нови пазар. Игнат Раденков започва работа още 16-годишен – в стъкларската фабрика „Китка“ в Нови пазар. Известно време е миньор в Златоград. После се мести във Варна. От 1961 г. работи в строителството и до днес е един от най-добрите в бранша.
Голямото признание за него идва през 1983 г., тогава бригадата му има обем на строителни работи, колкото в 10 тогавашни окръга, взети заедно. Построил е цял град с над 5000 апартамента. Работи наравно с хората си, но държи под око всичко и всички. За връх в своята работа сочи строителството на намиращия се в центъра на Варна хотел „Черно море“. След земетресението в Стражица местните хората с учудване го виждали да ходи нощем сред новоизградените домове и да им се любува или да проверява качеството на свършеното от неговата строителна бригада. Днес култовият строител и Герой на социалистическия труд се опитва да върти частния си бизнес в незавидните икономически условия, а също така оглавява Обединеното гражданско сдружение – Варна.