Елица Йорданова

Социална политика
Юрист
Извън България

Елица Йорданова е основател на сдружение „Българско образование и култура” в Амстердам. Организацията има амбицията да бъде социален, културен и образователен център, подпомагащ запазването и предаването на българската етнокултура и духовна идентичност сред имигрантите в провинция Северна Холандия. „Целта ни е да запазим непрекъснатата тънка нишка, която свързва децата ни с България, да пазим българщината, дори и на хиляди километри от Родината”, споделя нашата сънародничка.