Дора Прангаджийска

Социална политика
Психотерапевт
София

Дора Прангаджийска e Неорайхиански аналитичен психотерапевт. От няколко години е и част от екипа на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“, която работи за промяна на обществените нагласи към осиновяването. Това е процес, който авторката приема и за своя лична кауза.

В книгата й „Благодаря ти, мамо! Пътят на осиновения от гнева до прошката“, за първи път български психотерапевт пише за осиновяването не просто като специалист, а като лично изживял процеса…

Разкрива, че именно фактът, че самата тя е осиновена, е една от основните причини, провокирали интереса й към психотерапията. Тя води безплатни групи за личностно развитие, които води към Българската асоциация „Осиновени и осиновители“.