Даниел Богдански

Гражданско общество
Влогър
Карлово

“Ти какво направи днес за България, приятелю?” Това е любимия  въпрос на Даниел Богдански. Мисля си, че не е случайно, че е роден в градчето на свещения за българите Васил Левски – Карлово. Да, повечето хора не могат да отговорят на въпроса му, но не остават безразлични, защото Даниел ги провокира да мислят. А това може да предизвиква само един роден лидер, дори той да е само на 21 години.