Даниела Пенкова

Медии и информация
Журналист-преводач
Варна

Даниела Пенкова е създател на сайта dokumentalni.com.  Понастоящем е преводач на свободна практика, автор на икономически анализи в български и чуждестранни медии, и лектор на международни конференции на социални, политически и икономически тематики.