Даниела Лазова

Публични финанси
Одитор
София

Даниела Лазова е на 39 години, 12 от които се занимава с проверка на средствата от ЕС. За да бъде в час с всички новости в професията, поддържа четири одиторски сертификата.

Тя е един от 50-те висококвалифицирани специалисти, които най-добре знаят какво се крие зад лъскавите отчети за усвояване на оперативните програми и зад планините от папки, изписани с бюрократичен език.