Георги Георгиев

Регионално развитие
Предприемач
Видин

Георги Георгиев е икономист  по образование, управлява малка шивашка фабрика. Председател на гражданско сдружение БОЕЦ. Сдружението стана известно със смелите опитите да се противопостави на мафиотския модел #КОЙ.