Вили Харизанова

Земеделие и хранителна промишленост
Професор по ентомология
Пловдив

Професор Вили Харизанова е декан на факултета по растителна защита и агроекология в Аграрен университет –Пловдив и директор на Центъра за биологично изпитване към университета. Благодарение на международни научи и образователни проекти, в които участва или ръководи, има шанс да се срещне с интересни хора от цял свят, да се запознае с различни подходи в земеделието, растителната защита, обучението на студенти, с различен светоглед и житейска философия.