Борис Бонев

Регионално развитие
Съинициатор и член на "Спаси София"
София

Борис Бонев е роден през 1988г. в гр. София. Завършва Френската гимназия, а след това двойна бакалавърска програма по бизнес администрация и икономика от Софийския университет и университета Лил 2. Продължава следването си във Франция, завършвайки две магистратури – Икономика и управление и Иновации и управление на технологиите в университета Париж 1 – Пантеон Сорбона. В момента Борис работи за най-големия български производител и дистрибутор на био продукти, като е отговорен за продажбите на фирмата в 11 държави в Европа и в Близкия Изток.

От 2009г. Борис е модератор на българската секция на най-големия международен форум за строителство и архитектура, като именно там се заражда инициативата Спаси Метрото. Целта е промяна на тогавашните планове на Столичната община за строителство на третия метродиаметър като трамвай, вместо като истинско метро. През 2014г. Спаси метрото прераства в Спаси София и екипът се заема с решаването на по-всеобхватни проблеми за града. Фокусът на Борис са развитието на трамвайната мрежа, устойчивата градска среда и опазването на архитектурното наследство. Той смята, че София не е толкова богат град, за да си позволява евтини и некачествени проекти.