Природни ресурси и води

Никъде по света концесионните такси не са толкова ниски, колкото в България. Никъде по света народът не вижда толкова нищожен дивидент от богатствата си, които частните фирми изнасят.

На сравнително малка територия България има големи залежи от ценни елементи, но техният добив носи рискове за населението. Заедно трябва да решим дали и как ще се възползваме от нашия собствен природен капитал и как ще бъдат инвестирани приходите от експлоатацията му. Това не бива да го решава Министерският съвет.

Нито пък само те имат право да решават, че базовите услуги, като тока и водата например, трябва да преминат в частни ръце без народът да може да упражнява контрол върху тяхното стопанисване.

Водещи номинации в категорията

Икономист
София
Икономист
София
Инженер-лесовъд с природозащитна насоченост
София
Граждански активист
София
5. Златина Николова
Варна
6. Цветанка Иванова
минен инженер
Видин
7. Калин Христов
Инженер-лесовъд
София
Номинирай/препоръчай личност в тази категория

Разгледайте другите категории