Екология

Все по-малък остава броят на държавите в света, където да не се притесняват за екология, защото имат природа в изобилие. В България за жалост са видими последствията от замърсяванията на въздуха, водите и почвите в резултат на климатичните промени, минната дейност, деструктивното земеделие, обезлесяването, презастрояването и безотговорната политика относно отпадъците и канализационните води.

Как да намерим оптималния баланс? Как да оставим най-малък отпечатък върху земята, която обичаме, при положение, че икономиката трябва да върви и че хората трябва се хранят?

Екологията не е самостоятелна единица. Екологията е част от големия мастърплан за България. Екологията е част от почти всяко голямо решение в държавата, което касае икономическото развитие. Трябва да има личности, която бранят природата със зъби и нокти, но накрая трябва да има разум и консенсус. В този аспект, екологията винаги е чувствителен момент, заради който е изключително важно кои хора ще представляват нейния интерес.

 

Водещи номинации в категорията

инженер
София
Създател на сайта AIRBG.INFO
София
Еколог
Варна
4. Томислав Ризов
Инженер-химик
София
5. Тома Белев
горско стопанство и защитени територии
София
6. Стоянка Инджова
икономист
София
7. Петър Матов
Инженер еколог
София
8. Петко Цветков
Биолог
София
9. Ивайло Пиронков
Мениджър
Извън България
10. Димитър Василев
Биолог
София
Номинирай/препоръчай личност в тази категория

Разгледайте другите категории